Energibesparelse om høsten & vinteren

Energiomstillingen din begynner på vinduet

DUETTE® kubeplisséer beskytter om sommeren mot alt for stor varme, og avlaster dermed klimaanlegget. Men ikke nok med det: I den kalde årstiden beskytter DUETTE® kubeplissé rommene, som er oppvarmet av solen, mot nedkjøling – en elegant måte for varmeisolering, som du kan spare varmeenergi med og dermed kontanter. Avhengig av individuelle forhold kan varmetapet på vinduet senkes med inntil 46 %, og det kan oppnås en kostnadsbesparelse på inntil 51 %. Benytt DUETTE® energibesparelseskalkulatoren for å oppdage ditt personlige besparelsespotensial!


Årsaker til varmetapet i den kalde årstiden

Når det blir kaldt ute, kjøles bygninger raskere ned. Den meste energien går tapt som regel via vinduene – spesielt hvis de er dårlig isolerte. I tillegg til et smart valg av riktig vindu, kan det også gjøres mer for å holde varmen i rommet, og oppvarmingskostnadene på et tålelig nivå.


DUETTE® kubeplisséer som beskyttelse mot kulde

På grunn av sin strukur minner DUETTE® kubeplissé om bikuber. Med sin enestående kubestruktur virker DUETTE® kubeplissé som et naturlig luftpolster, og dermed som en isolering mellom innvendig rom og vindusflate: Om sommeren forblir varmen ute, og om vinteren forblir varmen lenger inne.

Alle DUETTE® stoffer er merket med DUETTE® energilabel, som viser ved første blikk, hvordan det respektive stoffet sparer varmeenergi, stopper solvarmen, og utover det demper lyden i rommet.

 


Hvis du vil beregne DUETTE® energibesparelsen individuelt for din egen bolig, kan du benytte DUETTE® energibesparelseskalkulator.

De positive effektene av DUETTE® kubeplissé tydeliggjør et eksempel på en beregning:

Utgangssituasjon: Enebolig på en etasje, soverom (uten klimaanlegg), vindusflate 50 % i forhold til veggflaten, DUETTE® kubeplissé montert i vindusnisjen (vindu rett mot øst):

Energibesparelse for høst & vinter med få ord:
  • Beskyttelse mot kulde: Om vinteren reduseres varmetapet på vinduene med inntil 46 %.
  • Oppvarmingsbesparelse på inntil 51 % mulig.
  • Skjerming mot sol og varme: Om sommeren reduseres varmeopptaket på vinduet med inntil 78 %; sparer energi for klimaanlegg og ventilatorer